Przeniesienie niektórych świadczeń do składników wynagrodzeń w RP

243  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Od wersji Rozliczenie Płac 1.08.A wprowadzono znaczące zmiany dotyczące świadczeń pracowniczych.

W poprzednich wersjach programu świadczenia:

  • Świadczenia stanowiące wynagrodzenie nie ZUS, ale opodatkowane,
  • Świadczenia nie stanowiące wynagrodzenie nie ZUS, ale opodatkowane,
  • Nie podlegające ZUS i nieopodatkowane,
  • Podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu i opodatkowane,
  • Świadczenia nieopodatkowane, ale podlegające ZUS.

były dostępne w oknie dialogowym w menu Funkcje->Pracownicy->Praca->Świadczenia:

04

Od wersji 1.08.A podane wyżej świadczenia zostały przeniesione do składników wynagrodzeń.
Problem w naszym programie polegał do tej pory na tym, że każdy składnik traktowany był jako wynagrodzenie pieniężne przez co wchodził do wynagrodzenia netto wypłacanego z kasy (rachunku bankowego). Wynagrodzenie w naturze powinno być również wyszczególnione na liście płac oraz jego wartość powinna być księgowana w odpowiedniej kolumnie księgi.
Jeżeli w nowej wersji programu (od 1.08.A) będziemy wystawiali nowe wynagrodzenie dla pracownika, a w poprzedniej wersji było ustawione świadczenie na starych zasadach (z opcją przepisywania na nowy miesiąc), to wyświetli się nam komunikat

05

Program automatycznie przeniesie wystawiane co miesiąc świadczenie pracownicze do składników wynagrodzeń. Po kliknięciu na polecenie „Nazwa” ukaże się nam następujące okno dialogowe:

06

W oknie tym możemy zmienić nazwę świadczenia, które było wcześniej wypłacane na dowolną nazwę. Jeżeli w tej chwili zmodyfikujemy któreś z ustawień tego składnika (inne niż jego nazwa) i będziemy chcieli zapisać zmiany to pojawi się nam komunikat:

07

Widzimy, że okno dialogowe przy dodawaniu nowego składnika wynagrodzeń zostało wzbogacone o większą ilość opcji do skonfigurowania.
Funkcje->Pracownicy->Inne->Składniki wynagrodzeń->Dodaj->Dodawanie składnika wynagrodzeń
Opcje te pozwolą nam na nieograniczone definiowanie składników wynagrodzeń w zależności od ich typu i uwarunkowań prawnych.
Natomiast w oknie dialogowym „Wynagrodzenie” pokazały się nowe pola i zmienił się sposób sumowania składników.
Funkcje->Pracownicy->Praca->Wynagrodzenie

  • w polu „Brutto wyn.opod.” następuje sumowanie składników opodatkowanych stanowiących wynagrodzenie,
  • w polu „Wyn.nieopod.” następuje sumowanie składników nieopodatkowanych stanowiących wynagrodzenie,
  • w polu „Inne opod.” następuje sumowanie składników opodatkowanych nie stanowiących wynagrodzenia,
  • w polu „Inne nieopod.” następuje sumowanie składników nieopodatkowanych nie stanowiących wynagrodzenia.

2016-06-14 12_27_26-Wynagrodzenie_ 11.2015
Ponadto, aby wszystkie dodane przez nas składniki były widoczne na liście płac, musimy wydrukować rozszerzoną listę płac.
Funkcje->Pracownicy->Zbiorcza->Lista->Płace na umowie o pracę->Konfiguracja listy płac
Zaznaczenie opcji „Rozszerzenie listy płac” spowoduje dodanie dla każdego pracownika wiersza z dodatkowymi informacjami.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?