Jak prowadzić dokumentację pracownika w programie

481  11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Program Rozliczenie Płac posiada opcję – możliwość wystawiania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z zatrudnionym pracownikiem. Możemy stworzyć wzór każdej umowy i dostosować ją do Naszych potrzeb, poprzez edycję. Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów:

 • umowa o pracę
 • umowa o pracę nakładczą
 • aneks do umowy
 • wypowiedzenie zmieniające
 • rozwiązanie umowy
 • sposób płatności
 • zaświadczenie o dochodach
 • świadectwo pracy
 • wniosek o zasiłek rodzinny
 • wniosek o dodatek z tyt. sam. wych. dziecka
 • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
 • inform. o danych pracownika
 • inny dokument (dowolny wzór)
 • informacja o rachunku dla ZUS

W tym FAQ zostanie podane przykładowe wystawienie umowy o pracę dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Aby tego dokonać należy wejść w Funkcje → Pracownicy, następnie zaznaczyć danego pracownika i wybrać Inne → Dokumenty.

2016-06-14 13_30_05-Pracownicy na umowę-zlecenie_o dzieło i umowę o pracę

Następnie musimy zdefiniować wzór takiej umowy, używanej przy wystawianiu dokumentu.
Raz stworzony taki szablon będzie służył do wystawiania kolejnych umów. Wybieramy Wzory, a następnie wybieramy dla jakiego rodzaju dokumentu chcemy utworzyć dany wzór:

2016-06-14 13_33_05-Dokumenty - Malwina Błońska

Po utworzeniu właściwego wzoru wychodzimy z dialogu „Wzory umów o pracę”.

Lista dokumentów danego pracownika jest pusta, wybieramy klawisz Dodaj:

2016-06-14 13_35_19-Dokumenty - ANETA ZDROWAŃSKA

W programie zostanie wyświetlony dialog do wprowadzenia danych dotyczących danej umowy. Tutaj można wybrać typ dokumentu, datę wystawienia, podstawową domyślną pensję pracownika oraz inne informacje.
Uwaga! Aby móc dodać inne typy dokumentów dla danego pracownika należy najpierw dodać umowę o pracę.

Po wykonaniu powyższych operacji sporządzoną umowę można wydrukować, a zapisane dane dokumenty pracownika będą przechowywane w programie.[/vc_column_text]

Program Rozliczenie Płac wzbogacił się o nową opcję – możliwość wystawiania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z zatrudnionym pracownikiem. Możemy stworzyć wzór każdej umowy i dostosować ją do Naszych potrzeb, poprzez edycję. Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów:

 • umowa o pracę
 • umowa o pracę nakładczą
 • aneks do umowy
 • wypowiedzenie zmieniające
 • rozwiązanie umowy
 • sposób płatności
 • zaświadczenie o dochodach
 • świadectwo pracy
 • wniosek o zasiłek rodzinny
 • wniosek o dodatek z tyt. sam. wych. dziecka
 • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
 • inform. o danych pracownika
 • inny dokument (dowolny wzór)
 • informacja o rachunku dla ZUS

W tym FAQ zostanie podane przykładowe wystawienie umowy o pracę dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Aby tego dokonać należy wejść w Funkcje → Pracownicy, następnie zaznaczyć danego pracownika i wybrać Inne → Dokumenty.

2016-06-14 13_30_05-Pracownicy na umowę-zlecenie_o dzieło i umowę o pracę

Następnie musimy zdefiniować wzór takiej umowy, używanej przy wystawianiu dokumentu.
Raz stworzony taki szablon będzie służył do wystawiania kolejnych umów. Wybieramy Wzory, a następnie wybieramy dla jakiego rodzaju dokumentu chcemy utworzyć dany wzór:

2016-06-14 13_33_05-Dokumenty - Malwina Błońska

Po utworzeniu właściwego wzoru wychodzimy z dialogu „Wzory umów o pracę”.

Lista dokumentów danego pracownika jest pusta, wybieramy klawisz Dodaj:

2016-06-14 13_35_19-Dokumenty - ANETA ZDROWAŃSKA

W programie zostanie wyświetlony dialog do wprowadzenia danych dotyczących danej umowy. Tutaj można wybrać typ dokumentu, datę wystawienia, podstawową domyślną pensję pracownika oraz inne informacje.
Uwaga! Aby móc dodać inne typy dokumentów dla danego pracownika należy najpierw dodać umowę o pracę.

Po wykonaniu powyższych operacji sporządzoną umowę można wydrukować, a zapisane dane dokumenty pracownika będą przechowywane w programie.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?