Na niektórych komputerach z systemem Windows 7, Windows 8 i Windows serwer 2008 może występować problem z podpisaniem e-Deklaracji.

Pojawia się wtedy komunikat: „program edekl.exe przestał działać”

Aby rozwiązać ten problem musimy wejść do katalogu, w którym znajduje się program. Możemy to sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy na skrót do programu, który mieści się na pulpicie i wybrać opcję ‚Właściwości’.

Pojawia się nowe okno z właściwościami skrótu. Klikamy ‚Otwórz lokalizację pliku’.

Otwiera się katalog z programem. Wyszukujemy w nim plik o nazwie edekl.exe. Klikamy na tym pliku prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję ‚Właściwości’.

Pojawia się nowe okno, gdzie wybieramy zakładkę ‚Zgodność’. W tej zakładce zaznaczmy opcję ‚Uruchom ten program w trybie zgodności’ i wybieramy Windows XP (Service Pack 3), zaznaczamy opcję ‚Uruchom ten program jako Administrator’. Akceptujemy okno właściwości klikając na klawisz ‚Ok’.

Po tych czynnościach można przystąpić do ponownego podpisania e-Deklaracji.