Potrącenia z wynagrodzenia pracownika w programie Rozliczenia Płac

276  3 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Niekiedy w zakładach pracy dokonuje się potrąceń np. za używanie telefonu w sprawach prywatnych, grupowe ubezpieczenia itp. Odliczenie takie można wprowadzić w programie Rozliczenia Płac na dwa sposoby:
– podczas wystawiania wynagrodzenia wprowadzenie łącznej kwoty odliczenia w rubrykę: Odliczenia odejmowane od wynagrodzenia netto

odl1

– lub uruchomienie klawisza Składniki i dodanie składnika wynagrodzenia (lub więcej składników) umniejszającego kwotę do wypłaty.

odl2

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?