Odliczenia od przychodu i podatku dla ryczałtu

318  30 czerwca 2022 Jan Tozrobi 0

Odliczenia od przychodu i podatku dla przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanych podatkiem dochodowym

Dostęp do dialogu:

Menu główne -> Właściciele -> Dochody -> Odliczenia -> Ryczałt

Rys.1 Wygląd dialogu odliczeń od dochodu opodatkowanego ryczałtem

Dialog umożliwia wprowadzenie poszczególnych odliczeń od dochodu:

 • Odliczenia – art.21 ust.1 pkt 152-154
 • Odliczenia od przychodu
  • Składki ubezp.społeczne
   • Domyślna kwota odliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych jest sumą składek zapłaconych w danym miesiącu (liczy się data zapłaty, a nie okres składkowy).
   • Wartość tą można zmodyfikować ręcznie.
  • Składki ubezp.zdrowotne
   • Domyślna kwota odliczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych jest połową sumy składek zapłaconych w danym miesiącu (liczy się data zapłaty, a nie okres składkowy).
   • UWAGA! Z powodu wstecznego wprowadzenia przez ustawodawcę w ciągu roku zasady odliczania od przychodu składek zdrowotnych, wyjątkowo dla czerwca 2022 obliczana jest połowa sumy składek zapłaconych od początku roku do czerwca 2022.
   • Wartość tą można zmodyfikować ręcznie.
  • Pozostałe odliczenia
 • Doliczenia do przychodu
 • Odliczenia od podatku
 • Doliczenia do podatku

Podczas obliczania zaliczki na podatek, łączna suma odliczeń od przychodu będzie ograniczona do kwoty przychodu. Kwota niewykorzystanych odliczeń zostanie uwzględniona w kolejnych miesiącach.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?