Odliczenia od dochodu na skali podatkowej

169  30 czerwca 2022 Jan Tozrobi 0

Odliczenia od dochodu dla przedsiębiorców opodatkowanych na skali podatkowej

 

Dostęp do dialogu:

Menu główne -> Właściciele -> Dochody -> Podatek -> Odliczenia od dochodu

Rys.1 Wygląd dialogu odliczeń od dochodu opodatkowanego na skali podatkowej

Dialog umożliwia wprowadzenie poszczególnych odliczeń od dochodu:

 • Odliczenia – art.21 ust.1 pkt 152-154
 • Dochód zwolniony i straty
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Domyślna kwota odliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych jest sumą składek zapłaconych w danym miesiącu (liczy się data zapłaty, a nie okres składkowy). Wartość tą można zmodyfikować ręcznie.
  • Darowizny
  • Pozostałe
 • Odliczenia – art.26 ust.1 p.2, 5-6a i 9
 • Odliczenia – wydatki mieszkaniowe
 • Inne odliczenia
 • Wydatki inwestycyjne

Podczas obliczania zaliczki na podatek, łączna suma kolejnych odliczeń dla roku podatkowego będzie ograniczona do kwoty dochodu pomniejszonej o sumę poprzednich odliczeń.

Możliwe jest także zwiększenie podstawy opodatkowania w ramce “Ustalenie podstawy obl.podatku”.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?