Nadpłata wynagrodzenia z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłacie

95  22 maja 2023 Jan Tozrobi 0

Cały wątek przedstawię w formie przykładu:

Wynagrodzenie za maj zostało wypłacone ostatniego dnia bieżącego miesiąca. 7 czerwca wpływa zaświadczenie informujące o tym że od 10maja pracownik znajdował się na chorobowym. Przez co wynagrodzenie jakie uzyskał jest nadpłacone

Wchodzimy w Pracownicy(F3).


Dodajemy nieobecność: Świadczenia>Nieobecności>OK

Gdyż pracownik był na chorobowym również w czerwcu musimy odnotować tą nieobecność w czerwcu:
czerwiec>świadczenia>Wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy>OK

Podświetlamy miesiąc czerwiec i wybieramy zakładkę Wynagrodzenie 
Klikamy w Składniki (rubryka Odliczenia odejmowane od wynagrodzenia netto) 


Wybieramy Dodaj

Przykładowo nazwijmy składnik Nadpłata wynagrodzenia. Zatwierdzamy dialog

Wpisujemy wartość nadpłaty w moim przypadku jest to 792,73zł >OK.
Uwaga! wartość nadpłaty nie jest liczona przez program, jest to ręcznie wpisana wartość 

W polu Odliczenia odejmowane od wynagrodzenia netto pojawi się wpisana wartość i zostanie ona odjęta od wynagrodzenia

Zatwierdzamy Dialog OK

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?