Nadpłata wynagrodzenia z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłacie

58  22 maja 2023 Jan Tozrobi 0

Przykładowa sytuacja: Wynagrodzenie za maj zostało wypłacone ostatniego dnia bieżącego miesiąca. 7 czerwca wpływa zaświadczenie informujące o tym że od 10maja pracownik znajdował się na chorobowym. Przez co wynagrodzenie jakie uzyskał jest nadpłacone

Wchodzimy w Pracownicy(F3)


Dodajemy nieobecność: Świadczenia>Nieobecności>OK

Gdyż pracownik był na chorobowym również w czerwcu musimy odnotować tą nieobecność w czerwcu:
czerwiec>świadczenia>Wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy>OK

 


Podświetlamy miesiąc czerwiec i wybieramy zakładkę Wynagrodzenie 
Klikamy w Składniki (rubryka Odliczenia odejmowane od wynagrodzenia netto) 


Wybieramy Dodaj

Przykładowo nazwiemy składnik Nadpłata wynagrodzenia. Zatwierdzamy dialog

Wpisujemy wartość nadpłaty w moim przypadku jest to 792,73zł >OK

W polu Odliczenia Odejmowane od wynagrodzenia netto pojawi się wpisana wartość i zostanie ona odjęta od wynagrodzenia

Zatwierdzamy Dialog OK

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?