Jak wystawić listę płac do wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne

508  11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

W oprogramowaniu Varico jest udostępniona możliwość wystawienia listy płac na umowy cywilno-prawne. Aby móc wystawić listę płac dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło należy wybrać opcję:
Funkcje -> Pracownicy

2016-06-14 15_41_15-RP 16.04.B [] , Karmon

Następnie wybieramy opcję „Zbiorczo”

 

W dialogu „Zbiorczo” wybieramy opcję Lista -> Wynagrodzenie na umowy cywilno-prawne

2016-06-14 15_42_28-Zbiorcza

Jeżeli w programie utworzone są grupy pracowników, system zapyta się dla jakiej grupy wystawić listę płac. Jeżeli nie ma prowadzonych grup to do wyboru będzie tylko grupa domyśla. Zatwierdzamy grupę, do której przypisani się pracownicy na umowy cywilno-prawne:

Po zatwierdzeniu grupy otrzymamy zapytanie umożliwiające wybór zakresu dat oraz filtracji według Urzędu Skarbowego.

2016-06-14 15_43_35-Lista wynagrodzeń

Po zatwierdzeniu komunikatu otrzymujemy listę płac na umowy cywilno-prawne gotową do wydruku.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?