Jak księgować świadczenie usług nieopodatkowanych VAT w kraju

386  6 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Programy księgowe Varico KPiR i KsH posiadają możliwość księgowania operacji świadczenia usług nieopodatkowanych w kraju. Sposób wprowadzenia takich usług dla obu programów jest identyczny, dlatego w poniższym artykule zostanie zaprezentowana opcja na przykładzie programu KPiR dla Windows.

Wybieramy Księgi [F2] -> Wiersze, a następnie dla miesiąca kiedy była świadczona usługa klikamy Wiersze>Dodaj dodajemy nowy wiersz.

wiersze-dodaj

W dialogu Księgowanie operacji gospodarczych wprowadzamy dane faktury oraz kwotę przychodu z towarów i usług a następnie poprzez klawisz „F4 ew. sprzed. f-ra” ” przechodzimy do następnego okna „Dodawanie  faktury sprzedaży VAT”.

2016-06-15 10_20_50-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Kolejny dialog umożliwia zdefiniowanie usługi świadczonej w kraju i sprecyzowanie danych faktury. Wybieramy z listy rozwijalnej Operacje pozycję „świad. usług nieopod. w kraju”. Należy wpisać kwotę usługi w pozycji Niepodl. VAT, oraz w polu „W tym a.100 u1p4” jeżeli istnieje taka potrzeba.

ewidencja sprzedazy

Po wprowadzeniu danych wybieramy klawisz „F4 ewidencja usług nieopodatkowanych w kraju”, co widać na powyższym rysunku.

W następnym dialogu „Usługa nieopodatkowana w kraju” wprowadzamy nazwę usługi. Dane te można zapamiętać w programie, aby w przyszłości pobierać je bez konieczności wpisywania ponownie danych. Do tego celu służą klawisze funkcyjne u dołu dialogu.

usluga nieopodatkwoana w kraju

Również mamy dostęp do stworzonych szablonów usług poprzez opcję Księgi -> VAT -> Usługi nieopodatkowane w kraju

Inne VAT

Gdy już mamy wprowadzone informacje odnośnie Usługi zatwierdzamy wszystkie dialogi. Po tych operacjach program księguje Świadczenie usług nieopodatkowanych w kraju.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?