Import danych osobowych z programu Płatnik do modułu Rozliczenia Płac RP

433  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

W celu poprawy komfortu pracy umożliwiliśmy wczytywanie danych osobowych z programu Płatnik do modułu Rozliczenia Płac. Często zdarza się, że przy nawiązaniu współpracy z nowym klientem pojawia się myśl związana z ogromem pracy, jaką musimy wykonać podczas wprowadzania danych pracowniczych do programu. Teraz wystarczy, że Twój klient dostarczy własną bazę z programu Płatnik i sprawa staje się dziecinnie prosta – przekonaj się sam.

Na początku konieczne jest podłączenie do bazy Płatnika, co można uczynić w dwojaki sposób:

  1. rozpoczynając wczytywanie danych z Płatnika np. Firma[F8] → Płatnik → Import danych,
  2. poprzez konfigurację Płatnika w programie Rozliczenie Płac: Konfiguracja → Konfiguracja programu Płatnik

1_Konfiguracja programu Płatnik

Program wykrywa lokalizację bazy podłączonej do programu Płatnik, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać inną bazę. Po dokonaniu wyboru i wprowadzeniu hasła do bazy pozostaje tylko połączyć się z bazą.

W kolejnym kroku możemy zaczytać dane firmy. Jeśli wybraliśmy wcześniej drugi sposób konfigurowania programu Płatnik należy teraz wybrać odpowiednio: Firma[F8] → Płatnik → Import danych. W efekcie pojawi się lista firm znajdujących się w bazie Płatnika, z której wybieramy interesującą nas pozycję i dokonujemy importu.

2_Platnik_firma

W konsekwencji pojawi się okno dodawania danych firmy wraz z propozycją rozpoczęcia półautomatycznego procesu importu danych właścicieli. Jeśli dane właściciela są już w programie Rozliczenie Płac można ten krok pominąć, w przeciwnym wypadku pojawi się lista właścicieli i pełnomocników powiązanych z wybraną wcześniej firmą.

3_Platnik_firma

Także tutaj możemy dokonać importu danych, co pozwoli oszczędzić sporo czasu. Warto zwrócić uwagę na ostatnią kolumnę listy: „W kartotece”, która informuje o tym, czy właściciel lub pełnomocnik występuje już w programie Rozliczenie Płac.

Przy pobieraniu danych właściciela mamy możliwość zaczytania również danych o jego członkach rodziny, jeśli zostali zgłoszenie w programie Płatnik.

4_Dane o członku rodziny_ nowy pracownik

Na każdym etapie, jeśli uznamy to za celowe, możemy dane uzupełnić lub skorygować przed ostatecznym ich zatwierdzeniem, co gwarantuje kontrolę nad całym procesem. Także w przypadku importu danych o członkach rodziny warto zwrócić uwagę na kolumnę: „W kartotece”, która jest szczególnie pomocna przy wykonywaniu zaczytania danych dla wielu pozycji.

Przy zatwierdzaniu kolejnych danych program sam poinformuje czy istnieją jakieś pola wymagane, które należy uzupełnić, a pobranie ich nie było możliwe z programu Płatnik. Najlepiej widoczne jest to na dialogu firmy, gdzie pola te zostały podświetlone odpowiednio kolorami: czerwonym – pole wymagane oraz żółtym – pole sugerowane.

5_Dane firmy

Podobnie przebiega proces dodawania danych pracowników, który zaproponowany zostanie po zatwierdzeniu danych firmy. Można z niego skorzystać od razu potwierdzając wykonanie importu pracowników lub też później poprzez wybranie opcji: Pracownicy [F3] → Płatnik → Import danych.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?