Dodawanie aneksu do umowy w module RP

38  1 czerwca 2023 Jan Tozrobi 1

Aby dodać aneks do umowy (podwyżka płacy, przedłużenie umowy na kolejny okres) należy:

Wejść w zakładkę „Pracownicy”

Następnie, należy podświetlić naszego pracownika, któremu chcemy dodać aneks umowy.

Wchodzimy w zakładkę : Inne -> Dokumenty -> Dodaj

Z rozsuwanej listy, wybieramy „typ dokumentu” -> Aneks

Teraz należy wskazać okres obowiązywania aneksu, oraz określić kwotę wynagrodzenia/okres zatrudnienia.

W przypadku zmian dotyczących okresu zatrudnienia czy wynagrodzenia, dodanie aneksu jest istotne, by program mógł poprawnie i w pełni automatycznie przeliczyć prawidłowo wynagrodzenia.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?