Jak dodać wynagrodzenie urlopowe

1094  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Wynagrodzenie za czas urlopu należy wypłacić pracownikowi razem z wypłatą wynagrodzenia. Aby dodać pracownikowi urlop, należy zacząć od modyfikacji składników wynagrodzeń. W tym celu wchodzimy Funkcje-> Pracownicy-> Inne-> Składniki wynagrodzeń i modyfikujemy/dodajemy składniki, które mają wejść do podstawy urlopowego.

2016-06-14 15_05_09-RP 16.04.B [] , Karmon

W składniku ustawiamy, jak ma wchodzić nasz składnik do podstawy urlopowego. Domyślnie jest ustawiony „nie wchodzi”.
Opcja „składnik stały” – można zaliczyć miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, stale wypłacaną premię regulaminową czy dodatek funkcyjny. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym, w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej, nie ustala się wynagrodzenia urlopowego, gdyż pracownik za czas urlopu otrzymuje swoje zwykłe wynagrodzenie.
Opcja „składnik zmienny” jest to wynagrodzenie zmienne, do którego możemy zaliczyć między innymi premie, nagrody.
Opcja „za okresy dłuższe niż 1 miesiąc” – jest to wynagrodzenie określone miedzy innymi stawką godzinową, prowizyjną czy akordową, a także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Dodawanie nieobecności typu urlop płatny.
Następnie wchodzimy firmy-> pracownicy, wybieramy pracownika, któremu dodamy nieobecność, klikamy menu: Praca-> Świadczenia-> Nieobecności-> Dodaj;

Dodajemy nieobecność i przechodzimy do okna rodzaje świadczeń.

2016-06-14 15_07_44-Rodzaje świadczeń - listopad 2015

Wybieramy wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i klikamy w menu Suma. Program pokaże okno, w którym widoczne będzie wynagrodzenie (można je edytować po kliknięciu opcji ręcznie).

2016-06-14 15_09_11-Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Na liście płac (pracownicy -> praca -> lista -> płace na umowie o pracę lub pracownicy -> zbiorcza -> lista-> płace na umowie o pracę) będzie widoczna dodatkowa kolumna „za urlop wypoczynkowy za urlop okolicznościowy”, w której będzie podana wartość tego składnika.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?