Deklaracja PIT-2

515  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Jednym z dokumentów niezbędnych do wypełnienia przy zatrudnianiu nowego pracownika jest PIT-2, czyli zbiór oświadczeń i wniosków dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Do końca 2022 roku złożenie deklaracji PIT-2 przez pracownika było jedynie oświadczeniem dotyczącym zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na umowie o pracę, natomiast od 2023 roku deklaracja PIT-2 została rozbudowana o dodatkowe części i jest możliwość złożenia jej u pracodawcy również z tytułu umowy zlecenia. W związku z tym nastąpiły zmiany w programie.

Po uruchomieniu programu, wybieramy z menu (Funkcje -> Pracownicy). Następnie zaznaczamy pracownika, dla którego chcemy przygotować druk PIT-2 i ponownie z menu wybieramy (US -> Deklaracja PIT-2).

pit2

Alternatywną ścieżką jest też wejście w (Pracownicy -> Inne -> Dokumenty), a następnie po kliknięciu opcji Dodaj wybranie dokumentu Oświadczenia i wnioski podatnika PIT-2.

Warunkiem utworzenia deklaracji PIT-2, który dotyczy tylko umów o pracę, jest posiadanie umowy w dokumentach pracownika. W związku z tym program informuje użytkownika, że powinno się w pierwszej kolejności dodać dokument umowy o pracę w (Pracownicy -> Inne -> Dokumenty).

Po spełnieniu warunku odblokowana jest możliwość dodania deklaracji PIT-2 i modyfikacji ustawień pracownika w tym obrębie. Wybrane ustawienia na poniższym dialogu zostaną zapisane w bazie i przepisane, jeśli pracownik zdecyduje się na wystawienie w przyszłości kolejnej deklaracji. Zaznaczone opcje wpływają na wynagrodzenia, dlatego zablokowane jest utworzenie deklaracji, jeśli jest już wyliczone wynagrodzenie, a datę obowiązywania PIT-2 wybrano przed datą wypłaty.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni jednocześnie na podstawie umowy o pracę (UoP) i z tytułu umowy cywilnoprawnej (UCP) w przypadku wybrania różnych opcji obniżania zaliczki lub takich samych (ale był poprzedni PIT-2 i była zmiana) muszą zdecydować, dla której z umów chcą wyświetlić deklarację, ponieważ na wydruku można wybrać tylko jedną opcję obniżania zaliczki.

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, deklaracja PIT-2 jest gotowa do wydruku za pomocą opcji OK i PIT-2 lub po zatwierdzeniu OK, a następnie ustawieniu się na interesującym nas dokumencie i wybraniu opcji (Tekst -> Przeglądaj).

Obowiązuje zasada nanoszenia znaczników na deklarację, która polega na tym, że informacja o rezygnacji z wniosku/oświadczenia pojawia się tylko raz i dotyczy zawsze poprzedniej deklaracji, a ostatni PIT-2 jest odzwierciedleniem aktualnych ustawień pracownika.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?