655 × 358

Jak amortyzować fabrycznie nowy środek trwały z grupy 3 – 6 klasyfikacji srodków trwałych w pierwszym roku amortyzacji?

Leave A Comment

*
*