Jak wystawić VAT-7 ZD

647  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

W KPiR od wersji 2.08A zostało umożliwione wystawienie deklaracji VAT-7/7D/7K wraz z załącznikiem VAT-ZD, czyli zawiadomieniem o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (tzw. ulga za złe długi). Wystawienie załącznika VAT-ZD jest możliwe dla deklaracji od wersji:

– VAT-7(13),

– VAT-7D(4),

– VAT-7K(7).

Poniżej prezentujemy sposób wystawiania załącznika na przykładzie formularza VAT-7 w wersji 13 (obowiązującej od 01.01.2013 do 31.03.2013).

Wystawianie załącznika VAT-ZD rozpoczynamy od wejścia odpowiednio:
Księgi [F2]->Deklaracje->Deklaracja VAT

Następnie należy wybrać wersję trzynastą (a od 01.04.2013 wersję czternastą) VAT-7. Po wybraniu tej opcji mamy możliwość zaznaczenie opcji „Zawiadomienie VAT-ZD„, dzięki czemu pojawia się nowy klawisz „VAT-ZD

2016-06-14 15_44_21-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VATPo wejściu w ten klawisz otwiera się nowe okno „Zestawienie korekt podatku VAT-ZD za okres rozliczeniowy

2016-06-14 15_45_21-Zestawienie korekt podatku VAT-ZD - okres rozliczeniowy 12.2016

Po kliknięciu na opcję Dodaj uaktywnia się możliwość wpisania dłużnika. Pola zaznaczone na czerwono są polami wymaganymi. Jeśli dane wpisane są niepoprawne pole podświetli się na żółto, a po najechaniu na nie kursorem pojawi się podpowiedź.

2016-06-14 15_46_41-Zestawienie korekt podatku VAT-ZD - okres rozliczeniowy 12.2016

Po wpisaniu dłużników i zapisaniu ich poprzez klawisz „Zapisz” uaktywnia się klawisz „Wpisz do Ewidencji Sprzedaży” Mamy także możliwość edycji wprowadzonych pozycji bądź ich usunięcia. Ponadto przy każdym wpisie dodaliśmy informację o ilość dni od terminu zapłaty do ostatniego dnia okresu, za który jest sporządzana deklaracja. Jeśli liczba dni będzie mniejsza niż wymagane przepisami 150 dni informacja będzie w kolorze czerwonym.

2016-06-14 15_48_33-Zestawienie korekt podatku VAT-ZD - okres rozliczeniowy 01.2016Po kliknięciu na opcję „Wpisz do Ewidencji sprzedaży” pojawia się komunikat „Rozliczenie korekty VAT-ZD„. Jego zaakceptowanie spowoduje dodanie wpisu do ewidencji sprzedaży na łączną kwotę wszystkich wpisanych korekt i powrót do okna wystawiania deklaracji VAT-7.

2016-06-14 15_49_13-Zestawienie korekt podatku VAT-ZD - okres rozliczeniowy 01.2016

Po zaakceptowaniu dialogu wystawiania VAT-7 wyświetla się Deklaracja VAT-7 wraz z załącznikiem VAT-ZD.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?