Jak wystawić deklarację VAT-7D

243  25 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Według rozporządzenia Ministerstwa Finansów:

„Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3”. Zgodnie z artykułem 103 ust 2a ustawy o VAT Podatnik pomimo wyboru deklaracji Kwartalnej VAT-7D, zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

Program KPiR pozwala na wystawienie deklaracji VAT-7D. Dialog ustawień deklaracji znajduje się w Księgi [F2] następnie wybieramy opcję VAT-> Podatnik VAT;

Podatnik VAT_ 07.2016-09.2016Podatnik może wpłacać zaliczkę podatku co miesiąc na dwa sposoby:

  1. 1/3 wysokości zaliczki z poprzedniej deklaracji kwartalnej,
  2. Faktyczna wysokość zaliczki za dany miesiąc.

Po zatwierdzeniu parametrów podatnika należy za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału obliczyć zaliczkę na podatek. Aby to wykonać w programie wybieramy pierwszy (i analogicznie drugi) miesiąc kwartału i wybieramy opcję Deklaracje-> obliczenie zaliczki na podatek VAT.

W zależności od ustawień płaconej zaliczki w dialogu Podatnik VAT program wyświetli następujące okno:
a) przy wybranej opcji – 1/3 wysokości zaliczki z poprzedniej deklaracji kwartalnej,

Obliczanie zaliczki na podatek VAT za miesiąc_ 07.2016b) przy wybranej opcji – Faktyczna wysokość zaliczki za dany miesiąc.

Obliczanie zaliczki na podatek VAT za miesiąc_ 08.2016

W ostatnim miesiącu kwartału wystawiamy deklarację VAT-7D, aby to wykonać wchodzimy:  Deklaracje-> Deklaracja VAT;

FAQ_VAT7D_1

Po zatwierdzeniu klawiszem OK program wyświetli deklarację VAT 7-D, którą można wydrukować również na oryginalnym druku oraz wysłać elektronicznie.

FAQ_VAT7D_2

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?