Wprowadzanie faktur VAT-marża i VAT-marża (komis) w programie KPiR

1887  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 1

Można wyodrębnić dwa rodzaje faktury VAT-marża: klasyczną fakturę VAT-marża, w przypadku której kwota przychodu jest równa cenie sprzedaży umniejszonej o VAT od marży oraz fakturę VAT-marża (komis), w przypadku której kwota przychodu jest równa marży umniejszonej o VAT od marży. Obie faktury będą wyglądać tak samo w rejestrze VAT, natomiast w samej księdze będą inaczej dodane. Pokażę teraz jak w programie KPiR dodać zarówno jedną jak i drugą.

Dodawanie faktury VAT-marża

Wchodzimy w Księgi → Wiersze → Dodaj → Uzupełniamy wymagane pola → Ustawiamy się kursorem w odpowiednim polu dla Przychodów lub Zakupów i wciskamy F4, aby przejść do ewidencji sprzedaży

2016-06-15 14_49_12-Dodawanie faktury sprzedaży VAT - Dodał_

Rozwijamy menu w polu Operacja i z listy wybieramy Faktura VAT marża, uzupełniamy potrzebne pola, wpisujemy wartości kwot dla sprzedaży i zakupu i klikamy Wpis do rejestru.

Klikamy na Dodaj i przechodzimy do kolejnego dialogu

2016-06-15 14_50_24-Sposób rozliczania faktur sprzedaży VAT

W polu operacja wybieramy Faktura VAT marża, uzupełniamy pozostałe pola, definiujemy sposób wpisu do rejestru oraz numer rejestru i zatwierdzamy dialog

Zatwierdzamy wybrany wpis

Jesteśmy z powrotem w oknie księgowania operacji gospodarczych, widzimy uzupełnione o kwotę pole z tytułu przychodu towarów i usług → zatwierdzamy dialog

2016-06-15 14_52_12-Księgowanie operacji gospodarczych - grudzień 2016 - Dodał_

Tak dodana faktura VAT-marża będzie widoczna zarówno w wierszach księgi jak i w rejestrze VAT.

Dodawanie faktury VAT-marża (komis)

Wchodzimy w Księgi → Wiersze → Dodaj → Uzupełniamy wymagane pola → Ustawiamy się kursorem w odpowiednim polu dla Przychodów lub Zakupów i wciskamy F4, aby przejść do ewidencji sprzedaży

2016-06-15 14_56_51-Księgowanie operacji gospodarczych - grudzień 2016 - Dodał_

Rozwijamy menu w polu Operacja i z listy wybieramy Faktura VAT marża (komis), uzupełniamy potrzebne pola, wpisujemy wartości kwot dla sprzedaży i zakupu i klikamy Wpis do rejestru

2016-06-15 15_04_15-Dodawanie faktury sprzedaży VAT - Dodał_

Klikamy na Dodaj i przechodzimy do kolejnego dialogu

W polu operacja wybieramy Faktura VAT marża (komis), uzupełniamy pozostałe pola, definiujemy sposób wpisu do rejestru oraz numer rejestru i zatwierdzamy dialog

2016-06-15 15_06_09-Sposób rozliczania faktur sprzedaży VATZatwierdzamy wybrany wpis

Jesteśmy z powrotem w oknie księgowania operacji gospodarczych, widzimy uzupełnione o kwotę pole z tytułu przychodu towarów i usług → zatwierdzamy dialog

2016-06-15 15_07_14-Księgowanie operacji gospodarczych - grudzień 2016 - Dodał_

Tak dodana faktura VAT-marża (komis) będzie widoczna zarówno w wierszach księgi jak i w rejestrze VAT.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?