Jak wystawić wiele list płac w programie RP?

897  11 maja 2016 Jan Tozrobi 2

Opcja ta umożliwia wypłacanie dodatkowych składników wynagrodzeń w dowolnym, ustalonym przez firmę czasie.
Aby dodać kolejną listę płac należy najpierw zdefiniować ją dla konkretnej grupy pracowników. Opcja dostępna jest po wybraniu pozycji Funkcje -> Pracownicy -> tutaj albo wchodzimy w modyfikację pracownika i w GRUPY albo WYBIERZ-> GRUPA.

2016-06-15 09_39_27-RP 16.04.B [] , Karmon

Po wytypowaniu stosownej grupy należy wybrać opcję Modyfikuj -> Dodaj -> Wg schematu -> Dodaj. W tym oknie należy określić nazwę dla naszej nowej listy płac. Nazwa musi być inna od nazwy domyślnej listy płac. W celu przypisania (dodania) do listy płac składników wynagrodzenia wybieramy opcje „Składniki wynagrodzeń”

2016-06-15 10_11_37-Schemat listy płac

Możemy dodać nowy nie istniejący jeszcze składnik wynagrodzenia za pomocą opcji „Dodaj„. Aby wybrać interesujące nas składniki do naszej nowej listy płac zaznaczamy je opcją „Zaznacz” lub za pomocą klawisza „Insert” i zatwierdzamy nasz wybór. W celu dodania składników odliczeń do naszego schematu listy płac postępujemy w analogiczny sposób.

Po zatwierdzeniu składników i schematu listy płac możemy jeszcze określić sposób w jaki ma być wystawiane drugie wynagrodzenie dla pracownika.

Po zatwierdzeniu naszej nowej listy płac jest ona widoczna na zestawieniu list płac dla grupy pracowniczej. Jeżeli dla grupy mamy określoną więcej niż jedną listę płac, możemy określić która lista ma być naszą domyślną (podstawową). Wybieramy opcję „Modyfikuj” i dla listy która ma być naszą podstawową zaznaczamy opcję „Domyślna„.

24

Schemat listy płac możemy także zdefiniować wybierając opcję Funkcje -> Pracownicy -> Inne -> Schematy Listy Płac -> Dodaj.
W celu wystawienia wynagrodzenia dla pracownika wchodzimy do menu: Funkcje->Pracownicy->Praca->Wynagrodzenie
W dolnej części okna dialogowego znajduje się informacja na podstawie jakiej listy płac wystawiamy właśnie wynagrodzenie dla pracownika. Oczywiście będzie ono liczone na podstawie listy płac, którą mamy zdefiniowaną jako domyślną dla danej grupy pracowników do której należy pracownik.

2016-06-15 10_15_41-Wynagrodzenie_ 11.2015

Następnie aby wystawić nowe wynagrodzenie, wybieramy opcję Więcej->Dodaj->Zatwierdzamy drugą listę płac i wystawiamy kolejne wynagrodzenie dla pracownika.

2016-06-15 10_17_05-Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę_ Aleksandra Aleksandrowna

Aby wydrukować listy płac dla pracownika wchodzimy do menu Funkcje->Pracownicy->Zbiorczo->Lista->Płace na umowie o pracę

2016-06-15 10_23_11-RP 16.04.B

Jeżeli chcemy mieć wyszczególnione składniki wynagrodzeń na wydruku listy płac, musimy wystawić listę składników wynagrodzeń na umowie o pracę.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?