Jak ustawić numerację początkową wierszy księgi z numerem większym niż 1?

330  14 września 2016 Jan Tozrobi 2

W przykładzie przyjęto, że określony podmiot prowadził działalność gospodarczą od miesiąca stycznia do miesiąca marca. Od marca zawiesił działalność na okres dwóch miesięcy, po czym wznowił działalność i prowadzi ją na bieżąco.

Wejście do księgi następuje po wybraniu ikony KSIĘGI lub użyciu skrótu klawiaturowego F2.

Na poniższym przykładzie widać, że w pierwszych trzech miesiącach księgi widnieją wpisy:

W następnych dwóch miesiącach (Kwiecień, Maj) firma jest zawieszona.

Prawidłowo oznaczone miesiąca w kontekście numerowania w księdze następuje po wejściu w nie (F2) i ustawieniu się na kwietniowym wierszu.

Wykonujemy następujące kroki:

SUMY > OK (po sprawdzeniu widniejących kwot)

Po wykonaniu powyższych kroków na obu miesiącach widok księgi jest następujący (SUMY MIESIĘCZNE):

W miesiącu CZERWIEC następuje wznowienie pracy w obsługiwanym podmiocie.

Ustawiamy się na czerwcowym wierszu, następnie wykonujemy poniższe kroki:

WIERSZE > DODAJ > OK

Po zaksięgowaniu jednego dokumentu, korzystamy z dialogu SUMY i wpisujemy w polu L.P. cyfrę, która następuje po ostatnim wpisie z marca.

Widok księgi z czerwca po prawidłowo przeprowadzonym sumowaniu i numerowaniu (prowadzenie marcowej księgi zakończone było na L.p. = 3) :

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?