W jaki sposób usunąć koszty właściciela?

145  13 września 2016 Jan Tozrobi 2

Program umożliwia ewidencjonowanie kosztów, które nie są ujmowane w książce przychodów i rozchodów, a są uwzględniane jako koszty podczas obliczania miesięcznej (lub kwartalnej) zaliczki na podatek dochodowy. Są to tzw. koszty właściciela.
W celu usunięcia kosztów właściciela należy w pierwszej kolejności otworzyć moduł  Właściciele.

W jaki sposób usunąć koszty właściciela?

Następnie należy wybrać z listy imię i nazwisko właściciela, dla którego zostaną usunięte koszty. Po wybraniu odpowiedniego właściciela, należy w górnym menu okna wybrać pozycję Dochody.

W jaki sposób usunąć koszty właściciela?

Następnie należy wybrać miesiąc, z którego chcemy usunąć koszty właściciela. Po zaznaczeniu wybranego miesiąca, wybieramy dialog o nazwie Odliczenia.

W jaki sposób usunąć koszty właściciela?

W otwartym oknie dialogu Odliczenia wybieramy pozycję Koszty. Po wybraniu pozycji Koszty, otwiera nam się lista kosztów.
Zaznaczamy koszt, który chcielibyśmy usunąć, następnie wybieramy polecenie Usuń.

W jaki sposób usunąć koszty właściciela?

Po wybraniu tego polecenia, pojawia nam się komunikat: „Czy na pewno chcesz usunąć ten koszt?”. Wybieramy pozycję Tak. Po zatwierdzeniu dialogu koszt zostaje usunięty.

W jaki sposób usunąć koszty właściciela?

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?