Jak przypisać obsługiwane firmy do wybranych operatorów

53  12 września 2016 Jan Tozrobi 0

Od wersji 1.19.A (KPiR) wprowadziliśmy w programie modyfikację, dzięki której program będzie spełniał wymogi GIODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Umożliwiliśmy przypisanie poszczególnych firm do operatorów, a co za tym idzie ograniczenie listy wyświetlanych firm dla poszczególnych pracowników. Opcja przede wszystkim ma ograniczyć dostęp niepowołanych osób do zastrzeżonych danych a także uniemożliwić modyfikację bazy danych.

Nowe uprawnienia może nadać operator tylko z prawem nadzorcy. W tym celu wybieramy dialog Konfiguracja -> Użytkownicy. Na wybranym operatorze, który ma pełnić rolę Nadzorcy naciskamy Modyfikuj, a następnie zaznaczymy opcję „Nadzorca„:

Jak przypisać obsługiwane firmy do wybranych operatorów

Po tej operacji należy zalogować się na operatora z prawami nadzorcy.
Aby przypisać firmę do danego operatora wybieramy opcję Konfiguracja -> Użytkownicy

Jak przypisać obsługiwane firmy do wybranych operatorów

Wybieramy właściwego operatora (takiego, który ma mieć dostęp tylko do wybranych firm), a następnie zaznaczamy opcję Modyfikuj:

Jak przypisać obsługiwane firmy do wybranych operatorów

Wybieramy klawisz „Obsługiwane firmy„:

Jak przypisać obsługiwane firmy do wybranych operatorów

Na dialogu „Firmy obsługiwane przez operatora” mamy dostępne opcje Zaznacz / Odznacz lub za pomocą klawisza Insert wybieramy firmy, które ma obsługiwać wskazany operator. Po wybraniu właściwych firm wybieramy opcję „Zatwierdź

Jak przypisać obsługiwane firmy do wybranych operatorów

Po tej operacji w momencie zalogowania się operatora będą widoczne i możliwe do obsługi tylko te firmy, które zostały przydzielone przez nadzorcę.

Firma Varico rekomenduje założenie hasła na operatora z prawami nadzorcy.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?