Program nie odlicza kwoty wolnej przy zaliczce na podatek dochodowy (dawne PIT-5)

168  14 września 2016 Jan Tozrobi 1

Od 1 stycznia 2007 roku nie ma obowiązku składania deklaracji PIT-5/5-L do urzędu skarbowego. Jednak w programie pozostawiono możliwość wystawienia tych deklaracji.

W programie KPiR® PIT-5 możemy wystawić na dwa sposoby:

1) poprzez menu Funkcje -> Księgowanie [F2] -> Deklaracje -> Obliczenie podatku dochodowego -> PIT- 5L
2) poprzez menu Właściciele -> Dochody -> Podatek -> PIT- 5L

Jeśli podczas wypełniania deklaracji PIT-5 stwierdziliśmy, że program nie odliczył nam prawidłowo kwoty wolnej, to przy założeniu, że nie ma błędu w naszych danych, możemy to skorygować w następujący sposób:
1. Wchodzimy w opcję Parametry -> Parametry podatkowe -> Podatek dochodowy -> Modyfikuj:

Program nie odlicza kwoty wolnej przy zaliczce na podatek dochodowy (dawne PIT-5)

2. Następnie przez uruchomienie opcji PROGI sprawdzamy ustawienia progów podatkowych, a także wartość kwoty wolnej.

Program nie odlicza kwoty wolnej przy zaliczce na podatek dochodowy (dawne PIT-5)

3. Kolejnym miejscem, które może powodować błąd, są opcje samej deklaracji PIT-5. Żeby je odpowiednio skonfigurować wchodzimy w opcję Właściciele -> Dochody -> Podatek -> PIT- 5L
4. Teraz musimy sprawdzić ustawienia uruchamiane klawiszem SPOSÓB OBLICZANIA ZALICZKI:

Pojawia nam się okno dialogowe o następującej treści:

Program nie odlicza kwoty wolnej przy zaliczce na podatek dochodowy (dawne PIT-5)

5. Zaznaczenie w powyższym oknie opcji ZGODNIE Z TABELKĄ PODATKOWĄ oraz ODEJMOWAĆ KWOTĘ WOLNĄ powoduje, ze program korzysta z progów, których konfigurację przedstawiliśmy w punkcie 1 i 2, oraz że pomniejsza kwotę dochodu przed opodatkowaniem o kwotę wolną.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?