Moduł e-Deklaracje w KPiR

392  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 1

Do tego modułu można dostać się w dwojaki sposób w zależności od tego czy korzystamy z menu nowoczesnego czy klasycznego:

  • Dla menu klasycznego należy wejść w Inne → e-Deklaracje
  • Dla menu nowoczesnego należy wejść w Funkcje → e-Deklaracje

2016-06-15 15_17_17-Program Manager

Po wejściu do modułu określamy czy chcemy mieć dostęp do deklaracji dla aktualnie wybranej firmy klikając na Aktualna firma lub do wszystkich firm w programie klikając na Wszystkie firmy.

2016-06-15 15_19_16-e-Deklaracje - Aktualna Firma_ Wszystkie dokumenty

Możemy również określić, poprzez filtrowanie, jaka zawartość kolumn ma być wyświetlana na dialogu klikając na mały czarny trójkącik obok kolumny Firma i wybierając Filtrowanie listy

e-deklaracje W kolejnym oknie wybieramy te filtry, które nas interesują i podajemy parametry filtrowania po czym zatwierdzamy klikając na Ok

filtrowanie

Omówione zostaną teraz opcje znajdujące się  się na górnej belce modułu.

funkcje

Podpisz – dzięki tej opcji można podpisać dany plik deklaracji w celu późniejszej wysyłki. W wersji Ekspert programu istnieje możliwość masowego podpisywania deklaracji.

Wyślij – dzięki tej opcji można wysłać uprzednio podpisany plik deklaracji. W wersji Ekspert istnieje możliwość masowego wysyłania deklaracji.

Pobierz UPO – dzięki tej opcji można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla danej deklaracji. Zaznaczając kilka pozycji na liście (klawisz insert) można pobrać UPO dla większej ilości deklaracji.

Wyświetl UPO – dzięki tej opcji możemy wyświetlić UPO dla aktualnie zaznaczonej deklaracji. W przyszłych wersjach planowane jest umożliwienie masowego wyświetlania UPO.

Wyświetl nr ref.– wyświetla numer referencyjny, potwierdzający wysłanie e-deklaracji.

Wszystkie firmy – jeśli widzimy tę pozycję na górnej belce okna to znaczy, że w tym momencie mamy do kontekstu wczytane tylko deklaracje dla aktualnie wybranej firmy. Klikając na Wszystkie firmy wczytamy do kontekstu deklaracje dla wszystkich firm w programie.

Aktualna firma – jeśli widzimy tę pozycję na górnej belce okna to znaczy, że w tym momencie mamy do kontekstu wczytane deklaracje dla wszystkich firm. Klikając w Aktualna firma wczytamy do kontekstu deklaracje dla aktualnie wybranej firmy.

Zaznacz/odznacz – funkcja ta działa podobnie jak klawisz Insert – zaznacza lub odznacza aktualnie podświetloną deklarację, pomocne przy masowym podpisywaniu i wysyłaniu.

Wszystkie/żadne – zaznacza lub odznacza wszystkie deklaracje na liście, pomocne przy masowym podpisywaniu i wysyłaniu, dobrze współdziała z opcją Wybierz.

Wybierz – funkcja umożliwiająca dokładniejsze filtrowanie, po kliknięciu rozwija się podmenu z kilkoma opcjami:

2016-06-15 15_20_06-e-Deklaracje - Aktualna Firma_ Wszystkie dokumenty

Wybierz niepodpisane – pokazane zostaną tylko te deklaracje, które nie zostały jeszcze podpisane

Wybierz podpisane – pokazane zostaną tylko te deklaracje, które zostały już podpisane

Wybierz wysłane bez UPO – pokazane zostaną tylko te deklaracje, które zostały już wysłane, a dla których nie zostało jeszcze pobrane UPO

Wybierz z błędem – pokazane zostaną tylko te deklaracje, które w polu Status mają wpisane błąd. Pobierając UPO można uzyskać dokładniejsze informacje odnośnie danego błędu.

Wszystkie – pokazane zostaną wszystkie deklaracje na liście.

Usuń – usuwa fizycznie plik deklaracji z dysku.

2016-06-15 15_20_58-e-Deklaracje - Aktualna Firma_ Wszystkie dokumentyDeklaracja – pozwala zapisać wysłaną e-deklarację do pliku  z rozszerzeniem .pdf z nadrukowanym nad deklaracją numerem referencyjnym. opcja możliwa tylko, jeżeli dana deklaracja ma pobrany statu UPO 200.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?