Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

321  12 września 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie  zakup środka transportu wewn. UE. W pierwszej kolejności aby możliwe było dodawanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, konieczne jest podanie kodu kraju w polu identyfikator VAT w Parametrach firmy (Wybór firmy -> modyfikuj).

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Zakup  środka transportu wewn. UE można zaksięgować na dwa sposoby:

1. Poprzez dialog środków trwałych:

Aby dodać  zakup środka transportu wewn. UE wchodzimy do menu Funkcje -> Środki trwałe. Dodajemy nowy środek trwały za pomocą menu Dodaj. Uzupełniamy dane dotyczące nazwy. W menu Nabycie uzupełniamy pole przechodzimy do ewidencji zakupów, gdzie uzupełniamy wpis do ewidencji według poniższych instrukcji

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Dodajemy numer faktury oraz ID Vat sprzedawcy (należy pamiętać o podaniu kodu kraju przy operacji wewnątrz. UE). Ustawiamy operację na Nabycie wewn. UE towarów oraz rodzaj na środki trwałe i zaznaczamy opcję środki transportu. Ustawiamy kursor w polu z prawem odliczenia i klikamy F4  aby przejść do struktury zakupu i VAT należny.

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Wpisujemy kwotę netto i naciskamy przycisk TAB, automatycznie powinien wyliczyć się podatek. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Zaznaczamy opcję Samochód 50% VAT. Podatek powinien zostać podzielony na 50% z prawem odliczenia i 50% bez prawa odliczenia.

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Zatwierdzamy dialog przyciskiem OK, konfigurujemy amortyzację ŚT oraz inne dane.

2. Z dialogu wierszy księgi:

Adekwatnie możemy dodać zakup wewnątrzwspólnotowy środka transportu z dialogu wierszy miesięcy. Dodajemy wiersz, w polu zakupu towarów przechodzimy do dodawania operacji gospodarczych do ewidencji zakupu przyciskiem F4 i postępujemy zgodnie z powyższą instrukcją wpisywania do VAT.

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Przy przeglądaniu ewidencji zakupów możemy teraz „podejrzeć” nasze operacje dotyczące środków transportu. W tym celu w oknie ewidencji zakupu wchodzimy w menu Ewidencja -> VAT należny -> nabycie wewnątrzwspólnotowe środków transportu.

Księgowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?