Konwertowanie i wczytywanie plików z Kamsoft

384  8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Program KPiR  przetwarza plik zawierający dane eksportowe z KAMSOFT na plik tekstowy gotowy do zaimportowania przez program  Varico KPiR.

Instrukcja jest przeznaczona dla systemów Windows 7,8,8.1,10 w architekturze 64-bitówej.

Plik, który otrzymamy z programu KAMSOFT będzie w formacie .DBF i należy go przekonwertować na rozszerzenie .TXT zgodne ze specyfikacją Varico.

Lista czynności do wykonania:

1) Umieszczenie pliku DBF w folderze  PLUGINS znajdującego się w katalogu z programem KPiR (domyślna ścieżka C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS)

2) Dla ułatwienia zmieniamy nazwę pliku na kpir.dbf

3) W celu wykonania konwersji należy uruchomić aplikację CMD.EXE tzw wiersz polecenia wbudowany w system Windows.

Zrzut ekranu (26)

4) W  oknie, które nam się pojawi należy przejść dokładną ścieżkę przedstawioną na zdjęciu.

Zrzut ekranu (27)

Komendy wpisujemy dokładnie tak jak są przedstawione i każdą zatwierdzamy poprzez naciśnięcie ENTER.

W linijce  C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS>IMPORT.EXE 1 K KPIR 

Oznaczenia

IMPORT.EXE – odpowiada za konwersję pliku

1 – stała, która pozwala na konwersję

K – znacznik dla KPiR

KPIR  – nazwa pliku, który chcemy konwertować.

5)  W ścieżce C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS> widzimy teraz 3 pliki:

IMPORT.EXE , KPIR.DBF, KPIR.TXT.

6) Uruchamiamy program KPiR  i przechodzimy Księgi >> Wiersze >> Wczytaj

Program poprosi o wskazanie pliku C:\Varico\KPiR2016\PLUGINS\KPIR.TXT

Zatwierdzamy OK.

Po chwili wszystkie księgowania zawarte w pliku będą zaksięgowane.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?