Kolejność wierszy księgi przychodów i ewidencji VAT w programie KPiR®

127  14 września 2016 Jan Tozrobi 0

Ze względu na to, że program automatycznie układa wiersze w księdze i w ewidencji VAT, według kolejności ich wpisania do bazy danych, umożliwiliśmy ręczne przesuwanie tychże pozycji. W tym celu wchodzimy w opcję Księgi [F2].
Następnie wchodzimy w menu VAT i wybieramy Ewidencję zakupów lub Ewidencję sprzedaży (na ich przykładzie pokażemy jak zmieniać kolejność wpisów).

Kolejność wierszy księgi przychodów i ewidencji VAT w programie KPiR®

W oknie ewidencji za pomocą klawiszy SHIFT + strzałka w górę lub w dół możemy sortować daną ewidencję.

Kolejność wierszy księgi przychodów i ewidencji VAT w programie KPiR®

Kolejność wierszy księgi przychodów i ewidencji VAT w programie KPiR®

Uwaga!
Należy jednak pamiętać, że sortowanie takie można wykonać tylko w obrębie jednego dnia i aktualnego widoku w oknie (nie można przesunąć pozycji poza okno).

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?