Jak zaksięgować VAT od importu z dokumentu PZC (pośw. zgłoszenie celne)

113  26 września 2018 Jan Tozrobi 2

Księgowanie od importu z dokumentu PZC

Księgi -> wchodzimy w miesiąc-> Dodaj. W kolumnie zakupu wpisujemy kwotę podwyższoną o cło, następnie wchodzimy w ewidencję VAT (F9). Po prawej stronie wybieramy operację import, wpisujemy kwotę towaru
np. 10 000 zł + cło 1000 zł w kolumnie Netto z prawem odliczenia. Obok wprowadzamy informację w rubrykę
cło 1000 zł.

 

pzc

 

Kolejnym krokiem jest wydrukowanie ewidencji zakupu. Księgi-> VAT -> Ewidencja zakupu-> Ewidencja -> Import.

Kwota cła pojawi się informacyjnie w rubryce CŁO, a cała kwota 11 000 znajdzie się w deklaracji. W tej metodzie wykazujemy VAT należny oraz naliczony.

 

pzc

 

Do deklaracji kwoty te wchodzą w pola o numerach 45 oraz 46:

Screenshot_796

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?