Jak księgować VAT od paliwa, które nie podlega odliczeniu po 1 maja 2004?

438  10 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2004 trzeba na deklaracji VAT wykazywać wartość VAT-u naliczonego przy zakupie paliwa, który nie podlega odliczeniu.
W programach Varico® w ewidencji VAT zakupu zostało dodane specjalne pole VAT paliwo, które służy do rejestrowania tych danych.
Zasada księgowania jest następująca:

W księdze (Funkcje -> Księgowanie [F2] -> Wiersze -> Dodaj) wpisujemy wartość brutto faktury

2016-06-15 11_38_41-Księgowanie operacji gospodarczych - grudzień 2016 - Dodał_

Następnie przechodzimy klawiszem F4 do ewidencji zakupu i tutaj wpisujemy samą wartość VAT-u, który nie podlega odliczeniu w pole Paliwo. Co ważne ramkę po lewej stronie (Netto Zw. ze sprzedażą VAT) pozostawiamy pustą.

ksiegowanie paliwo

Po prawidłowym zaksięgowaniu mamy możliwość sprawdzenia i wydrukowania ewidencji zakupu VAT, na której w odpowiedniej kolumnie jest pokazana wartość kwoty VAT paliwa nie podlegająca odliczeniu.
Podobna zasada księgowania jest w przypadku VAT-u od samochodu, którego nie możemy odliczyć. Tutaj korzystamy w ewidencji zakupu z pola Samochód.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?