Wczytywanie plików JPK_FA i JPK_VAT z autoksięgowaniem faktur do programu KPiR

2377  7 kwietnia 2017 Jan Tozrobi 3

W wersji 17.03.A programu KPiR dodano możliwość importu plików JPK_FA i JPK_VAT. Wczytany plik po weryfikacji może być zaksięgowany poprzez szablony księgowania.

Dialog wczytywania JPK znajduje się na głównym ekranie programu pod ikoną Import faktur.

2017-04-03 at 08-16-38

Po kliknięciu w powyżej przedstawioną ikonkę pojawia się dialog importowy.

oknojpk

Na listę która znajduje się po lewej stronie można wczytać dokumenty z pliku JPK_VAT , JPK_FA lub z PDF poprzez przycisk importu lub poprzez metodę przeciągnij i opuść.

Dokumenty są kategoryzowane na:

 • Nowe dokumenty – Dokumenty które nie zostały przeanalizowane, przetworzone i zaksięgowane.
 • Do uzupełnienia – Pliki które wymagają poprawki lub uzupełnienia części danych.
 • Zaksięgowane – Dokumenty które zostały dodane do książki przychodów i rozchodów oraz rejestru VAT.
 • Odrzucone – Niezaksięgowane dokumenty.

W lewym dolnym rogu można wybrać które dokumenty mają być wyświetlane:

 • Ostatnie dwa miesiące
 • Obecny rok
 • Wszystkie

Środkowa część okna pozwala na szybkie księgowanie za pomocą szablonów księgowania. Formularz umożliwia podejrzenie w jaki sposób dokument zostanie zaksięgowany lub ewentualną korektę. Obecnie dostępnych jest 10 szablonów, które obejmują najpopularniejsze operacje.

Co potrzebujemy aby zacząć wczytywać JPK do programu?

 • Program KPiR w wersji 17.03A lub wyższej
 • Plik JPK_VAT lub JPK_FA.  – Wyeksportowane pliki JPK z programów znajdują się w folderze JPK w katalogu programu.

Proces importowania pliku JPK do programu.

 1. Wybierz przycisk „Importuj”.
  importuj
 2. Wybierz odpowiedni Plik JPK2017-04-05 at 09-11-45
 3. Dokumenty pojawią się jako nowe w lewej części dialogu.2017-04-05 at 09-06-21
 4. Księgowanie pojedynczych dokumentów: Po rozwinięciu struktury, zobaczymy poszczególne dokumenty, po wybraniu jednego, wyświetlą nam się szczegóły. Z tej pozycji możemy zaksięgować pojedynczo ten dokument (wpis zostanie dodany do książki i rejestru VAT).2017-04-05 at 09-17-31
 5. Księgowanie wszystkich na raz: zaznaczając cały zestaw dokumentów:zestawjpk
  pojawiają nam się opcje:2017-04-05 at 09-26-12
 6. Pierwszy przycisk „Jak to zaksięgujemy” służy do utworzenia informacji o sugerowanym przez program sposobie zaksięgowania poszczególnych dokumentów – dając jednocześnie szereg funkcji pozwalających na ich zaksięgowanie. Po naciśnięciu przycisku zobaczymy pasek sygnalizujący postęp przygotowywania informacji.

  Zobacz raport: Jak to zaksięgujemy.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?