Import danych z ObSp dla Windows oraz Classic do wersji SQL

269  25 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 1

W celu wczytania danych z programu ObSp w wersji Windows lub Classic do najnowszej wersji SQL należy wykonać opcję importu danych.

Ze względu na zmiany struktur bazy danych usługa jest indywidualnie wyceniana i realizowana przez Centrum Klientka Biznesowego Varico.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?