Jak prowadzić ewidencję przebiegu samochodu służbowego w KPiR

984  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 0

Od 1 kwietnia 2014 pamiętać należy, że możliwość pełnego odliczenia podatku VAT jest warunkowana prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu i sporządzaniem deklaracji VAT-26.

W programie KPiR od wersji 2.14.A wprowadziliśmy możliwość prostego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu służbowego. Od teraz dodając nowy samochód, który ma być wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych Samochody[F4]->Dodaj->Służbowy po zaznaczeniu pola „używany wyłącznie do działalności gospodarczej” pojawia nam się pole „Stan licznika na dzień rozp. ewidencji

2016-06-15 08_56_19-KPiR 16.04.B [GOD] , Karmon - KPiR z VAT

Po wprowadzeniu odpowiednich wartości, zatwierdzamy okno „Dodawania danych” przyciskiem OK. Następnie w dialogu Samochody[F4] przy danym pojeździe pokazała nam się opcja Wyjazdy służąca do wprowadzania wszystkich wyjazdów.

Po jej wybraniu mamy przed sobą okno, w którym możemy dodać kolejne wyjazdy przy użyciu przycisku Dodaj.

W kolejnym oknie wybieramy datę wyjazdu, liczbę kilometrów, miejsce startu oraz cel podróży. Możemy także wpisać kierującego pojazdem:

2016-06-15 08_58_04-Dodawanie wyjazdów - PO65479

Po wprowadzeniu wyjazdów możemy zrobić ich zestawienie poprzez Samochody[F4]->Wyjazdy->Zestawienie

Musimy jeszcze wybrać czy zestawienie ma być wykonane dla wszystkich kierowców czy dla wybranego użytkownika oraz okres za jaki ma być wyświetlona ewidencja:

2016-06-15 08_58_44-Parametry zestawienia przebiegów

Po zatwierdzeniu dialogu OK otrzymamy kompletne zestawienie za dany okres

2016-06-15 09_00_36-Zestawienie wyjazdów za okres_ 01.06.2016 - 30.06.2016

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?