Dowolne definiowanie zamknięcia miesiąca w programie KPiR Ekspert

71  13 września 2016 Jan Tozrobi 0

W programie KPiR w wersji Ekspert jest dostępna opcja definiowania automatycznego zamykania miesiąca, to narzędzie jest bardzo przydatne na koniec miesiąca, ponieważ przyczynia się w bezpośredni sposób do lepszej organizacji pracy w naszej firmie, przez co zyskujemy cenny czas. Funkcja jest dostępna tylko w wersji Ekspert programu i znajduje się w menu:
Funkcje -> Księgowanie [F2] -> Inne -> Zamknięcie miesiąca

Dowolne definiowanie zamknięcia miesiąca w programie KPiR Ekspert

Przy pierwszym uruchomieniu tej opcji pojawi się następujący komunikat:

Dowolne definiowanie zamknięcia miesiąca w programie KPiR Ekspert

Po zaakceptowaniu tego komunikatu uruchamia się nam pierwsze okno dialogowe kreatora:

Dowolne definiowanie zamknięcia miesiąca w programie KPiR Ekspert

W oknie tym musimy określić jakie operacje księgowe wykonywane przez nas w programie mają być sprawdzone. W celu weryfikacji zamknięcia miesiąca musimy wydrukować „Listę pytań kontrolnych”, należy ją wydrukować i uzupełnić ręcznie. Kliknięcie w klawisz „Pytania dodatkowe” daje nam możliwość zdefiniowania dodatkowych pytań kontrolnych, które zostaną dodane do następnej nowo utworzonej listy pytań kontrolnych.  Klikamy dalej aby przejść do kolejnego okna i drukujemy listę pytań.

4eDowolne definiowanie zamknięcia miesiąca w programie KPiR Ekspert

Po wydrukowaniu listy zamykamy okno z wygenerowanym wydrukiem za pomocą krzyżyka w prawym górnym rogu okna. Następnie uruchomi się kolejne okno kreatora. Należy pamiętać, że musimy w ten sposób zamykać tylko okna dialogowe z podglądem wydruku, żeby dalsza praca kreatora była możliwa.
Następnie kreator przeprowadzi nas przez wszystkie operacje w programie, których sprawdzenie zadeklarowaliśmy w pierwszym oknie dialogowym tego kreatora. Operacje te będą wywoływane w takiej kolejności w jakiej są one umieszczone w tym oknie. Czyli w tak zdefiniowanym kreatorze naszą pierwszą operacją będzie „Drukowanie rejestru sprzedaży VAT”:

Dowolne definiowanie zamknięcia miesiąca w programie KPiR Ekspert

Ostatnią operacją będzie wydruk przelewu na podatek dochodowy. W celu przejścia do kolejnej operacji w kreatorze używamy klawisza „Dalej”. Możemy również cofnąć się do wcześniejszego okna za pomocą klawisza „Wstecz”. Kreator jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze, należy się stosować do wszystkich komunikatów, powiadomień, które są z niego generowane.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?