Wystawianie dowodu wewnętrznego

241  12 września 2016 Jan Tozrobi 0

Jednym z najczęściej używanych przy prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów dokumentów, jest dowód wewnętrzny. W celu zaksięgowania dowodu, po uruchomieniu programu, należy wybrać z menu Księgi[F2]. W nowo otwartym oknie zaznaczamy interesujący nas miesiąc, wybieramy z menu pozycję Wiersze a w kolejnym oknie Dowody wewnętrzne. Po kliknięciu w opcję Dodaj, pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie danych dotyczących dowodu wewnętrznego.

Wystawianie dowodu wewnętrznego

Poszczególne przyciski umożliwiają:

  • Pozycje – po wybraniu opcji Dodaj wprowadzenie nazwy pozycji, która ma się znaleźć na DW, ilości posiadanych dowodów (np. biletów) oraz ich ceny jednostkowej. W przypadku regularnego tworzenia DW, bardzo przydatna staje się możliwość skorzystania z umieszczonych w dolnej części okna skrótów klawiaturowych. Pozwalają one na manipulację zawartością pola Nazwa.
  • F3 lista – wyświetla listę wcześniej zapisanych nazw pozycji – podwójne kliknięcie na dowolną nazwę wstawią ją w pole Nazwa.
  • F4 dod. – szybkie dodanie wprowadzonej nazwy do listy
  • F5 szukaj – po wpisaniu ciągu znaków w polu Nazwa, pozwala na wyszukanie odpowiadającej im nazwy i automatyczne jej uzupełnienie
  • F6 ost. i F7. przed – odpowiednio wstawia w pole Nazwa ostatnio lub przedostatnio wprowadzoną nazwę
  • F9 pusty – usuwa wszystkie znaki z pola Nazwa

Wystawianie dowodu wewnętrznego

  • Tekst – podgląd tworzonego dowodu wewnętrznego

Wystawianie dowodu wewnętrznego

  • Ok i księguj – zapisanie w programie aktualnie modyfikowanego dowodu wewnętrznego oraz wywołanie okna ksiegowania operacji gospodarczych

Wystawianie dowodu wewnętrznego

  • Ok – zapisanie dowodu wewnętrznego bez jego księgowania

Wystawianie dowodu wewnętrznego

  • Zaniechaj – opuszczenie dialogu wprowadzania dowodu wewnętrznego bez zapisywania wprowadzonych zmian.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?