Księgowanie operacji gospodarczej w programie KPiR

2035  21 września 2016 Jan Tozrobi 27

Aby zaksięgować dokument w księdze przychodów i rozchodów w programie KPiR należy:

1. Z menu Funkcje wybrać pozycję Księgowanie.

Księgowanie operacji gospodarczej w Książce Przychodów i Rozchodów

2. W oknie Miesięczny wygląd księgi wybrać miesiąc, w którym ma zostać zaksięgowany dany dokument oraz kliknąć na menu Wiersze.

Księgowanie operacji gospodarczej w Książce Przychodów i Rozchodów

3. W oknie Wiersze księgi przychodów i rozchodów kliknąć na menu Dodaj. W oknie, które się otworzy wpisać parametry księgowanego dokumentu (m.in. nr dowodu, dane kontrahenta, kwotę sprzedaży lub zakupu).

Księgowanie operacji gospodarczej w Książce Przychodów i Rozchodów

4. Jeżeli istnieje konieczność wpisu operacji do rejestru VAT (ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu) wybrać odpowiednią opcję (F4 ewidencja sprzedaży, F4 ewid. zakupu), gdy kursor znajduje się w jednym z pól służących do wpisania kwoty (Przychód lub Zakup).
5. Aby zatwierdzić dane kliknąć na przycisk OK.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?