Ulga na start w programach Varico

28  7 czerwca 2018 Jan Tozrobi 0

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, które zastąpiły dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jednym z rozwiązań wprowadzonym przez w.w. przepisy jest ulga na start, czyli 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców zakładających nową działalność gospodarczą.

Aby skorzystać z ulgi na start w programie Rozliczenie Płac należy wejść w zakładkę Właściciele,

1

następnie należy zaznaczyć lewym przyciskiem myszki właściciela i wybrać opcję Modyfikuj.

2

W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk Dane dla ZUS.

3

 

Po przejściu wyżej wymienionych kroków wyświetli się dialog z opcjami dotyczącymi m.in. ulgi na start. Znaczenie poszczególnych opcji jest wyjaśnione poniżej.

4

 

  • Ulga na start – wybranie tej opcji pozwala na 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy założyli nową działalność,
  • Obniżone składki społeczne – Wybranie tej opcji pozwala na skorzystanie z 24-miesięcznego obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Opcje Ubezp. społ. i zdrow. w pełnym wymiarze, oraz Tylko ubezp. zdrowotne pozwalają na zdefiniowanie, czy danego przedsiębiorce dotyczą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w pełnym wymiarze. Wybór jednej z tych opcji wpływa na to, czy tworzyć się będzie dokument ZUS RZA, czy ZUS RCA po eksporcie danych do Płatnika.

Jan Tozrobi
Witaj, przygotowuję odpowiedzi na Twoje pytania w Centrum Pomocy Varico. Jeżeli nie rozwiałem wszystkich Twoich wątpliwości, napisz do mnie, a postaram się wyjaśnić każdą sprawę.

Czy temat jest pomocny?