Jak sprawdzić czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT ?

132  17 października 2017 Maciej Setlak 1

 

W programie jest możliwość sprawdzania statusu podatnika vat.

Program rozróżnia 3 statusy podatnika : Czynny, Nieokreślony, Niezarejestrowany oraz Zwolniony

Status podatnika sprawdzamy po raz pierwszy przy dodawaniu kontrahenta: przycisk kontrahenci [F6] -> dodaj

Przechwytywanie1

Naciskamy przycisk Status Vat (pojawia nam się status po prawej stronie od przycisku)

Przechwytywanie2

Możemy również ustawić by program sam sprawdzał statusy Vat kontrahentów przy otwieraniu listy kontrahentów.

Opcja ta znajduje się w: Kontrahenci -> Status Vat -> Konfiguracja -> Automatycznie sprawdzaj statusy Vat przy otwieraniu listy kontrahentów

Przechwytywanie3

Podczas dodawania faktury vat do ewidencji Księgi -> Wiersze -> Po uzupełnieniu danych kiedy przejdziemy do pola Zakup (towarów)  naciskamy klawisz [F4] wyświetli nam się jeden z możliwych 3 statusów:

a)jeżeli podatnik jest płatnikiem Vatu to system informuje nas wyświetlając komunikat „Status VAT:podatnik VAT czynny”:

Przechwytywanie4

b)W przypadku gdy podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT system informuje nas o tym komunikatem „Status VAT:Nie jest podatnikiem VAT”:

Przechwytywanie5

c)Jeżeli jest niezweryfikowany ( nie mamy pełnych danych ) bądź zwolniony nie wyświetla nam informacji.

Przechwytywanie6

Czy temat jest pomocny?