Wczytywanie plików JPK_FA i JPK_VAT z autoksięgowaniem faktur do programu KPiR

1344  7 kwietnia 2017 Jan Tozrobi 2

W wersji 17.03.A programu KPiR dodano możliwość importu plików JPK_FA i JPK_VAT. Wczytany plik po weryfikacji może być zaksięgowany poprzez szablony księgowania.

Dialog wczytywania JPK znajduje się na głównym ekranie programu pod ikoną Import faktur.

2017-04-03 at 08-16-38

Po kliknięciu w powyżej przedstawioną ikonkę pojawia się dialog importowy.

oknojpk

Na listę która znajduje się po lewej stronie można wczytać dokumenty z pliku JPK_VAT , JPK_FA lub z PDF poprzez przycisk importu lub poprzez metodę przeciągnij i opuść.

Dokumenty są kategoryzowane na:

 • Nowe dokumenty – Dokumenty które nie zostały przeanalizowane, przetworzone i zaksięgowane.
 • Do uzupełnienia – Pliki które wymagają poprawki lub uzupełnienia częsci danych.
 • Zaksięgowane – Dokumenty które zostały dodane do książki przychodów i rozchodów oraz rejestru VAT.
 • Odrzucone – Niezaksięgowane dokumenty.

W lewym dolnym rogu można wybrać które dokumenty mają być wyświetlane:

 • Ostatnie dwa miesiące
 • Obecny rok
 • Wszystkie

Środkowa część okna pozwala na szybkie księgowanie za pomocą szablonów księgowania. Formularz umożliwia podejrzenie w jaki sposób dokument zostanie zaksięgowany lub ewentualną korektę. Obecnie dostępnych jest 10 szablonów, które obejmują najpopularniejsze operacje.

Co potrzebujemy aby zacząć wczytywać JPK do programu?

 • Program KPiR w wersji 17.03A lub wyższej
 • Plik JPK_VAT lub JPK_FA.  – Wyeksportowane pliki JPK z programów znajdują się w folderze JPK w katalogu programu.

Proces importowania pliku JPK do programu.

 1. Wybierz przycisk „Importuj”.
  importuj
 2. Wybierz odpowiedni Plik JPK2017-04-05 at 09-11-45
 3. Dokumenty pojawią się jako nowe w lewej części dialogu.2017-04-05 at 09-06-21
 4. Księgowanie pojedynczych dokumentów: Po rozwinięciu struktury, zobaczymy poszczególne dokumenty, po wybraniu jednego, wyświetlą nam się szczegóły. Z tej pozycji możemy zaksięgować pojedynczo ten dokument (wpis zostanie dodany do książki i rejestru VAT).2017-04-05 at 09-17-31
 5. Księgowanie wszystkich na raz: zaznaczając cały zestaw dokumentów:zestawjpk
  pojawiają nam się opcje:2017-04-05 at 09-26-12
 6. Pierwszy przycisk „Jak to zaksięgujemy” – służy do podejrzenia raportu z analizy dokumentów, niezbędne do zaksięgowania dokumentów. „Uzupełnij wszystkie” – przenosi dokumenty do kategorii „Do uzupełnienia”, analogicznie przycisk „Odrzuć wszystkie” przenosi dokumenty do kategorii „Odrzucone”.
 7. Po naciśnięciu przycisku „Jak to zaksięgujemy„, zobaczymy pasek postępu, który sygnalizuje stopień postępu wykonania raportu. Raport zostanie wyświetlony:2017-04-05 at 09-52-48
  Jak widać na powyższym zrzucie, wszystkie przedstawione dokumenty zostaną zaksięgowane, ponieważ algorytm odnalazł odpowiedni szablon i jest w stanie poprawnie zaksięgować dokumenty. W zależności od danych program może również odrzucić niektóre dokumenty lub przenieść je do uzupełnienia. Dzięki tej funkcjonalności dostajemy pewność że wszystkie księgowania zostaną wykonane poprawnie.
 8.  Po zamknięciu raportu pojawia nam się przycisk „Zaksięguj wszystkie”, po jego naciśnięciu zobaczymy:zaksięguj wszystkie
  a po chwili dokumenty pojawią się w sekcji „Zaksięgowane”.2017-04-05 at 09-52-48
 9.  Wszystkie dokumenty zostały przeniesione do Książki Przychodów i rozchodów oraz do rejestru VAT.
Jan Tozrobi

Witaj, przygotowuję odpowiedzi na Twoje pytania w Centrum Pomocy Varico. Jeżeli nie rozwiałem wszystkich Twoich wątpliwości, napisz do mnie, a postaram się wyjaśnić każdą sprawę.

Czy temat jest pomocny?