Filmy instruktażowe

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

18 views 16 października 2017 Marta Wojnarowska 0

Księgowanie za pomocą automatów do księgowania w KPiR

14 views 16 października 2017 Marta Wojnarowska 0

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

7 views 16 października 2017 Marta Wojnarowska 0

Automaty do księgowania w KsH

57 views 12 września 2017 Marta Wojnarowska 0

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

15 views 12 września 2017 Marta Wojnarowska 0

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KsH

41 views 12 września 2017 Marta Wojnarowska 0

Księgowanie za pomocą szablonów w programie KPiR

114 views 17 lipca 2017 Jan Tozrobi 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

221 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

129 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

66 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

147 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

73 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

23 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie towaru w ObSp

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport dokumentów w ObSp

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

32 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

40 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

76 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

302 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 5

Otwarcie miesiąca w KsH

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

125 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

69 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

113 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Obroty z poprzedniego roku w KsH

45 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie bilansu w KsH

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Analizy wyników finansowych w KsH

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie kontrahentów w KPiR

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

26 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

115 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

17 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

21 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

22 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

21 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

26 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

445 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

148 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

568 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

133 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

175 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Jak używać komunikatora iGadamy?

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

424 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

262 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2