Filmy instruktażowe

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

1394 views 16 października 2017 admin 20

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

793 views 16 października 2017 admin 14

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

146 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

618 views 12 września 2017 admin 10

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

93 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

295 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

138 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

138 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

196 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

76 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

227 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

118 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

77 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

243 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

104 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

117 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

108 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

99 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

87 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

115 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

542 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 7

Otwarcie miesiąca w KsH

108 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

180 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

85 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

93 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

186 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

115 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie bilansu w KsH

172 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

137 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

77 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

117 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

81 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

22 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

40 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

73 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

562 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

207 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

715 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

247 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

32 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

273 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak używać komunikatora iGadamy?

32 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

623 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

352 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2