Filmy instruktażowe

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

1629 views 16 października 2017 admin 25

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

979 views 16 października 2017 admin 22

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

179 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

784 views 12 września 2017 admin 13

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

121 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

322 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

159 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

155 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

215 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

112 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

246 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

124 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

97 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

85 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

273 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

136 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

40 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

91 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

73 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

115 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

113 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

123 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

122 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

134 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

142 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

623 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 7

Otwarcie miesiąca w KsH

117 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

213 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

113 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

219 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

128 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

77 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie bilansu w KsH

229 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

155 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

69 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

134 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

176 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

25 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

45 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

76 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

99 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

108 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

649 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

259 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

818 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

306 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

66 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

319 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak używać komunikatora iGadamy?

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

64 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

767 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

419 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2