Filmy instruktażowe

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona

4 views 8 sierpnia 2017 Jan Tozrobi 0

Księgowanie za pomocą szablonów w programie KPiR

32 views 17 lipca 2017 Jan Tozrobi 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

206 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

107 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

133 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

94 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

26 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

21 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

32 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie towaru w ObSp

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport dokumentów w ObSp

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

26 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

258 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 5

Otwarcie miesiąca w KsH

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Obroty z poprzedniego roku w KsH

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

80 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie bilansu w KsH

99 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Analizy wyników finansowych w KsH

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

25 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie kontrahentów w KPiR

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

23 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

16 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

23 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

26 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

15 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

22 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

22 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

19 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

23 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

404 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

119 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

505 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zobacz Raporty Mailowe w KPiR

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

22 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

154 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Jak używać komunikatora iGadamy?

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

382 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

248 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2