Filmy instruktażowe

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

1481 views 16 października 2017 admin 25

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

875 views 16 października 2017 admin 18

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

160 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

686 views 12 września 2017 admin 10

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

107 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

309 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

149 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

146 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

206 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

104 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

81 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

236 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

118 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

64 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

81 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

255 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

126 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

118 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

114 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

91 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

123 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

91 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

585 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 7

Otwarcie miesiąca w KsH

110 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

190 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

87 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

90 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

99 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

199 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

79 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

119 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

102 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie bilansu w KsH

194 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

40 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

81 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

128 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

45 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

73 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

97 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

600 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

70 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

226 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

745 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

115 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

267 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

32 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

295 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak używać komunikatora iGadamy?

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

683 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

369 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2