Filmy instruktażowe

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

14 views 9 września 2018 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

244 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 0

Definiowanie bilansu w KsH

254 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 0

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

447 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 2

Dodawanie firmy w KPiR

229 views 3 września 2018 Jan Tozrobi 1

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

1677 views 16 października 2017 admin 25

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

1022 views 16 października 2017 admin 22

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

200 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

819 views 12 września 2017 admin 13

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

128 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

327 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

167 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

119 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

258 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

130 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

102 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

130 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

64 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

80 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

91 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

285 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

76 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

143 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Deklaracja Intrastat w ObSp

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

119 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

126 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

131 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

142 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

69 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

108 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

150 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

99 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

658 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 7

Otwarcie miesiąca w KsH

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

99 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

230 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

136 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

114 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

66 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

128 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Otwarcie roku podatkowego w KsH

160 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

45 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

45 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

80 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

139 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

182 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

58 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

78 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

115 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

710 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

290 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

879 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

124 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

374 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

333 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak używać komunikatora iGadamy?

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

70 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

846 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1