Filmy instruktażowe

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

1563 views 16 października 2017 admin 25

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

933 views 16 października 2017 admin 20

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

166 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

747 views 12 września 2017 admin 12

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

112 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

315 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

150 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

150 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

212 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

245 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

267 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

134 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

113 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

121 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

118 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

126 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

94 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

132 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

94 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

602 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 7

Otwarcie miesiąca w KsH

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

202 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

90 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

94 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

210 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

80 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

124 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

66 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

62 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

114 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie bilansu w KsH

214 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

150 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Analizy wyników finansowych w KsH

40 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

130 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

169 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

86 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

61 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

92 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

103 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

625 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

76 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

241 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

785 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

120 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

286 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

65 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

307 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak używać komunikatora iGadamy?

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

734 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 1

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

382 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2