Filmy instruktażowe

Import i księgowanie faktur z pliku JPK_VAT, JPK_FA w KPiR

1232 views 16 października 2017 admin 17

Księgowanie za pomocą szablonów do księgowania w KPiR

691 views 16 października 2017 admin 13

Skanowanie PrzyjaznejFaktury przy użyciu smartfona w KPiR

128 views 16 października 2017 admin 1

Automaty do księgowania w KsH

539 views 12 września 2017 admin 8

Import PrzyjaznychFaktur w programie KsH

77 views 12 września 2017 admin 1

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

285 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

132 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

125 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

184 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

73 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

207 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

113 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

104 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

224 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

111 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

71 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

88 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Dodawanie towaru w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Eksport dokumentów w ObSp

95 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

45 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

87 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

112 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

79 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

495 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 6

Otwarcie miesiąca w KsH

97 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

171 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

72 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

77 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

173 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Obroty z poprzedniego roku w KsH

67 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

84 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

80 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

85 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie bilansu w KsH

156 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

122 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Analizy wyników finansowych w KsH

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

70 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie kontrahentów w KPiR

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

109 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

145 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

78 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

21 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

56 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

53 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

74 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

82 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

40 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

537 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

75 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

59 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

194 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

691 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

48 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

98 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

226 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

261 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 3

Jak używać komunikatora iGadamy?

30 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

578 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

338 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2