Filmy instruktażowe

Najważniejsze wydruki w księdze w programie KPiR

179 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zaznaczanie nieobecności pracownika w KPiR

90 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wydruk deklaracji VAT w KPiR

66 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KPiR

104 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Drukowanie umowy o pracę w KPiR

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Inne wydruki księgi w KPiR

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie rachunku w KPiR

116 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Wczytywanie danych do ObSp z wersji Classic

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Uproszczony moduł produkcji w ObSp

50 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zakup krajowy w ObSp

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Niezależny moduł produkcyjny w ObSp

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sposoby płatności w ObSp

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż zaliczkowa w ObSp

43 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż w ObSp

78 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Unikalne nazwy w ObSp

21 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa dłużników i wierzytelności w ObSp

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operacje magazynowe w ObSp

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Operatorzy w ObSp

19 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Powiązania z kontrahentem w ObSp

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Deklaracja Intrastat w ObSp

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jednostki miary w ObSp

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obsługa kasy i banku w ObSp

44 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie dokumentu w ObSp

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nowej firmy w ObSp

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Dodawanie towaru w ObSp

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport dokumentów w ObSp

49 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Cenniki w ObSp firmy Varico

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia w ObSp

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wystawienie faktury korygującej w ObSp

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytywanie danych do KsH z wersji Classic

35 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie firmy do ZUS w KsH

26 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Pracownicy w KsH

68 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KsH

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie konta walutowego w KsH

52 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie operacji gospodarczych w KsH

224 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 5

Otwarcie miesiąca w KsH

55 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie planu kont w KsH

102 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienia ksiegowań w KsH

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamknięcie miesiąca w KsH

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

VAT w KsH

60 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Raport kasowy w KsH

89 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Obroty z poprzedniego roku w KsH

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obliczenie zaliczki na podatek w KsH

76 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zestawienie obrotów i sald w KsH

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie przychodów i kosztów w KsH

54 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Definiowanie RZiS w KsH

57 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie firmy w KsH

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Konto przeciwstawne w KsH

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk dziennika księgowań w KsH

46 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Definiowanie bilansu w KsH

91 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Otwarcie roku podatkowego w KsH

63 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Analizy wyników finansowych w KsH

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wierszy Księgi w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Klawisze skrótów w KPiR

18 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie kontrahentów w KPiR

29 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry podatkowe w KPiR

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Parametry ZUS w KPiR

51 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Przelew podatkowy w KPiR

20 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Środki trwałe w KPiR

83 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie 1 wiersza w księdze w KPiR

41 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Sprzedaż ratalna w ObSp

15 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Świadczenia pracownicze w KPiR

19 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Obowiązkowe ubezpieczenie właściciela w KPiR

31 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Umowy zlecenia w KPiR

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wydruk ewidencji VAT w KPiR

14 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wynagrodzenie proste w KPiR

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Wynagrodzenie pracowników ze składnikami w KPiR

38 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do ObSp z innego katalogu

19 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Księgowanie wewnątrz wspólnotowe w KPiR

33 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Eksport z ObSp do KPiR

47 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy użyciu składników w KPiR

20 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Wczytanie danych do KPiR z poprzedniego roku

37 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zaliczka na podatek dochodowy właściciela w KPiR

42 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zgłoszenie do ZUS w KPiR

28 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zmiana wartości środka trwałego w KPiR

16 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Źródła dochodów właścicieli w KPiR

21 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Zamówienia w ObSp

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Kaspersky Internet Security

373 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze Systemu Windows XP

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Zaporze programu AVG

39 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie wyjątków w zaporze programu ESET

93 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodanie wyjątków w Norton Internet Security

451 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Naliczanie wynagrodzeń przy wykorzystaniu składników

25 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Jak wykonać archiwum w programach w wersji Classic?

20 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie nagłówka graficznego na fakturze VAT

36 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Instalacja programu Varico z bazą danych PostgreSQL

96 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 1

Zobacz Raporty Mailowe w KPiR

24 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie umowy o pracę w programie KPiR

20 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Karta magazynowa towaru w ObSp

34 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Dodawanie pracownika w module Rozliczenie Płac

136 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 2

Jak używać komunikatora iGadamy?

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Archiwizacja danych w programach Varico

27 views 16 sierpnia 2016 Jan Tozrobi 0

Szablony księgowania w programie KsH

334 views 13 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Jak skorzystać z narzędzia TAX Info?

238 views 8 czerwca 2016 Jan Tozrobi 2